/ 1 نظر / 24 بازدید
رضا یاراحمدی

اي امانت دار كوثر كي تو مي‏آيي ز در؟ وي وصي آل حيدر كي تو مي‏آيي ز در مصحف زهراست نزدت، تيغ‏حيدر همچنين وارث بابا و مادر كي تو مي‏آيي ز در چشم اميد تمام انبياء و اولياء بر ظهور تست آخر كي تو مي‏آيي ز در هستي از هست‏تو هستي‏يافت اي هست‏خدا وي همه هست پيمبر كي تو مي‏آيي ز در ديدگان اشكبار شيعيان مي‏خواندت كاي به عالم ميرو رهبر كي تو مي‏آيي ز در هر سحر گويد مؤذن با نواي تازه‏اي مجري احكام داور كي تو مي‏آيي ز در كربلا، مكّه، مدينه، كاظمين، مشهد، نجف سامرا، گويند يكسر كي تو مي‏آيي ز در روشني بخش قلوب مؤمنين و مؤمنات منجي دلهاي مضطر كي تو مي‏آيي ز در؟